<< Ноември 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 1,369€/л
 ДИЗ: 1,252€/л
 ГАЗ: 0,970€/л 
2  A95: 1,372€/л
 ДИЗ: 1,259€/л
 ГАЗ: 0,993€/л 
3  A95: 1,367€/л
 ДИЗ: 1,258€/л
 ГАЗ: 1,017€/л 
4  A95: 1,369€/л
 ДИЗ: 1,254€/л
 ГАЗ: 1,016€/л 
5  A95: 1,378€/л
 ДИЗ: 1,261€/л
 ГАЗ: 0,985€/л 
6  A95: 1,391€/л
 ДИЗ: 1,260€/л
 ГАЗ: 0,956€/л 
7  A95: 1,377€/л
 ДИЗ: 1,260€/л
 ГАЗ: 1,004€/л 
8  A95: 1,372€/л
 ДИЗ: 1,262€/л
 ГАЗ: 1,008€/л 
9  A95: 1,367€/л
 ДИЗ: 1,263€/л
 ГАЗ: 0,993€/л 
10  A95: 1,397€/л
 ДИЗ: 1,265€/л
 ГАЗ: 0,969€/л 
11  A95: 1,383€/л
 ДИЗ: 1,266€/л
 ГАЗ: 1,008€/л 
12  A95: 1,383€/л
 ДИЗ: 1,264€/л
 ГАЗ: 1,033€/л 
13  A95: 1,384€/л
 ДИЗ: 1,262€/л
 ГАЗ: 0,997€/л 
14  A95: 1,400€/л
 ДИЗ: 1,263€/л
 ГАЗ: 0,971€/л 
15  A95: 1,395€/л
 ДИЗ: 1,267€/л
 ГАЗ: 0,993€/л 
16  A95: 1,382€/л
 ДИЗ: 1,266€/л
 ГАЗ: 1,008€/л 
17  A95: 1,393€/л
 ДИЗ: 1,277€/л
 ГАЗ: 1,006€/л 
18  A95: 1,391€/л
 ДИЗ: 1,270€/л
 ГАЗ: 1,006€/л 
19  A95: 1,389€/л
 ДИЗ: 1,264€/л
 ГАЗ: 0,996€/л 
20  A95: 1,396€/л
 ДИЗ: 1,265€/л
 ГАЗ: 0,970€/л
21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30