<< Ноември 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 1,593€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,781€/л 
2  A95: 1,594€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,782€/л 
3  A95: 1,594€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,783€/л 
4  A95: 1,594€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,783€/л 
5  A95: 1,594€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,784€/л 
6  A95: 1,595€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,784€/л 
7  A95: 1,595€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,785€/л 
8  A95: 1,595€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,785€/л 
9  A95: 1,596€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,785€/л 
10  A95: 1,596€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,786€/л 
11  A95: 1,596€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,786€/л 
12  A95: 1,596€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,787€/л 
13  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,787€/л 
14  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,787€/л 
15  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,788€/л 
16  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,789€/л 
17  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,789€/л 
18  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,790€/л 
19  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,790€/л 
20  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,790€/л 
21  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,791€/л 
22  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,791€/л 
23  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,792€/л 
24  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,792€/л 
25  A95: 1,598€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,792€/л 
26  A95: 1,598€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,792€/л 
27  A95: 1,599€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,792€/л 
28  A95: 1,599€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,793€/л 
29  A95: 1,600€/л
 ДИЗ: 1,378€/л
 ГАЗ: 0,794€/л 
30  A95: 1,601€/л
 ДИЗ: 1,379€/л
 ГАЗ: 0,795€/л