<< Юни 2022 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 2,177€/л
 ДИЗ: 1,845€/л
 ГАЗ: 1,123€/л 
2  A95: 2,184€/л
 ДИЗ: 1,852€/л
 ГАЗ: 1,123€/л 
3  A95: 2,192€/л
 ДИЗ: 1,858€/л
 ГАЗ: 1,122€/л 
4  A95: 2,204€/л
 ДИЗ: 1,864€/л
 ГАЗ: 1,122€/л 
5  A95: 2,217€/л
 ДИЗ: 1,869€/л
 ГАЗ: 1,122€/л 
6  A95: 2,240€/л
 ДИЗ: 1,878€/л
 ГАЗ: 1,121€/л 
7  A95: 2,264€/л
 ДИЗ: 1,887€/л
 ГАЗ: 1,121€/л 
8  A95: 2,284€/л
 ДИЗ: 1,897€/л
 ГАЗ: 1,119€/л 
9  A95: 2,302€/л
 ДИЗ: 1,908€/л
 ГАЗ: 1,118€/л 
10  A95: 2,333€/л
 ДИЗ: 1,934€/л
 ГАЗ: 1,118€/л 
11  A95: 2,354€/л
 ДИЗ: 1,956€/л
 ГАЗ: 1,118€/л 
12  A95: 2,362€/л
 ДИЗ: 1,966€/л
 ГАЗ: 1,117€/л 
13  A95: 2,368€/л
 ДИЗ: 1,974€/л
 ГАЗ: 1,117€/л 
14  A95: 2,375€/л
 ДИЗ: 1,981€/л
 ГАЗ: 1,117€/л 
15  A95: 2,382€/л
 ДИЗ: 1,990€/л
 ГАЗ: 1,116€/л 
16  A95: 2,389€/л
 ДИЗ: 2,002€/л
 ГАЗ: 1,114€/л 
17  A95: 2,393€/л
 ДИЗ: 2,009€/л
 ГАЗ: 1,113€/л 
18  A95: 2,397€/л
 ДИЗ: 2,021€/л
 ГАЗ: 1,113€/л 
19  A95: 2,402€/л
 ДИЗ: 2,030€/л
 ГАЗ: 1,112€/л 
20  A95: 2,403€/л
 ДИЗ: 2,041€/л
 ГАЗ: 1,111€/л 
21  A95: 2,403€/л
 ДИЗ: 2,051€/л
 ГАЗ: 1,110€/л 
22  A95: 2,404€/л
 ДИЗ: 2,056€/л
 ГАЗ: 1,110€/л 
23  A95: 2,404€/л
 ДИЗ: 2,058€/л
 ГАЗ: 1,110€/л 
24  A95: 2,403€/л
 ДИЗ: 2,060€/л
 ГАЗ: 1,110€/л 
25  A95: 2,396€/л
 ДИЗ: 2,069€/л
 ГАЗ: 1,101€/л 
26  A95: 2,394€/л
 ДИЗ: 2,074€/л
 ГАЗ: 1,101€/л 
27  A95: 2,395€/л
 ДИЗ: 2,078€/л
 ГАЗ: 1,100€/л 
28  A95: 2,395€/л
 ДИЗ: 2,080€/л
 ГАЗ: 1,099€/л 
29  A95: 2,395€/л
 ДИЗ: 2,080€/л
 ГАЗ: 1,096€/л 
30  A95: 2,396€/л
 ДИЗ: 2,079€/л
 ГАЗ: 1,096€/л