Класация по области за 18 февруари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +5

South Aegean

-0,14¢

-0,08¢

-2,64¢

-2,864

2 +3

Attica

0,74¢

-0,18¢

-3,03¢

-2,473

3 +1

Central Macedonia

0,41¢

-0,23¢

-2,18¢

-2,004

4 -3

Crete

-1,09¢

0,26¢

-1,17¢

-2,000

5 -3

Thessaly

-0,50¢

0,06¢

-1,47¢

-1,914

6 +1

Ionian Islands

-1,12¢

0,04¢

-0,43¢

-1,504

7 -4

North Aegean

0,55¢

0,41¢

-1,39¢

-0,428

8 =

East Macedonia and Thrace

0,27¢

-0,34¢

0,37¢

0,306

9 =

West Macedonia

0,15¢

0,39¢

0,41¢

0,951

10 =

Peloponnese

-0,31¢

0,83¢

0,54¢

1,057

11 +1
Central Greece
-0,34¢
0,07¢
2,18¢
1,913
12 -1
Western Greece
0,81¢
0,30¢
2,28¢
3,384
13 =
Epirus
-0,85¢
0,73¢
4,94¢
4,822

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.