Класация по области за 16 май 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Aegean

-1,24¢

-1,62¢

-4,08¢

-6,939

2 =

Central Macedonia

-0,06¢

-0,23¢

-1,64¢

-1,927

3 =

Crete

-0,34¢

-0,27¢

-0,23¢

-0,843

4 =

West Macedonia

0,29¢

0,37¢

-0,47¢

0,189

5 =

North Aegean

0,16¢

0,01¢

0,39¢

0,558

6 =

Attica

0,30¢

0,78¢

-0,32¢

0,747

7 =

Central Greece

0,19¢

0,46¢

0,15¢

0,802

8 =

Thessaly

-0,08¢

0,06¢

0,90¢

0,872

9 =

Peloponnese

0,59¢

0,48¢

-0,12¢

0,955

10 =

Ionian Islands

-0,54¢

-0,61¢

2,25¢

1,108

11 =
East Macedonia and Thrace
-0,26¢
-0,16¢
1,58¢
1,163
12 =
Western Greece
0,62¢
0,65¢
1,64¢
2,909
13 =
Epirus
0,45¢
1,43¢
5,00¢
6,889

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.