Класация по области за 18 юни 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Aegean

-1,43¢

-2,01¢

-4,08¢

-7,526

2 =

Central Macedonia

-0,10¢

-0,34¢

-1,64¢

-2,086

3 =

Crete

-0,42¢

-0,30¢

-0,23¢

-0,953

4 =

West Macedonia

0,30¢

0,38¢

-0,47¢

0,207

5 =

North Aegean

0,06¢

-0,22¢

0,39¢

0,238

6 =

Peloponnese

0,55¢

0,46¢

-0,12¢

0,898

7 =

Central Greece

0,26¢

0,51¢

0,15¢

0,920

8 =

Thessaly

-0,04¢

0,11¢

0,90¢

0,963

9 =

Ionian Islands

-0,62¢

-0,63¢

2,25¢

1,010

10 =

East Macedonia and Thrace

-0,17¢

-0,29¢

1,58¢

1,116

11 =
Attica
0,43¢
1,04¢
-0,32¢
1,148
12 =
Western Greece
0,58¢
0,68¢
1,64¢
2,900
13 =
Epirus
0,69¢
1,98¢
5,00¢
7,676

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.