Класация по области за 22 юни 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Aegean

-1,41¢

-2,09¢

-4,54¢

-8,038

2 =

Central Macedonia

-0,09¢

-0,40¢

-1,87¢

-2,359

3 =

Crete

-0,36¢

-0,41¢

0,20¢

-0,569

4 =

West Macedonia

0,31¢

0,31¢

-0,43¢

0,195

5 =

North Aegean

0,07¢

-0,27¢

0,48¢

0,278

6 =

Central Greece

0,26¢

0,45¢

0,04¢

0,748

7 =

Attica

0,46¢

0,93¢

-0,52¢

0,868

8 =

Thessaly

-0,02¢

0,02¢

0,90¢

0,908

9 =

Ionian Islands

-0,58¢

-0,72¢

2,24¢

0,935

10 =

Peloponnese

0,54¢

0,41¢

0,09¢

1,048

11 =
East Macedonia and Thrace
-0,18¢
-0,35¢
1,60¢
1,072
12 =
Western Greece
0,62¢
0,59¢
2,39¢
3,599
13 =
Epirus
0,73¢
1,78¢
5,36¢
7,874

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.