Класация по области за 16 юли 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Aegean

-1,29¢

-1,24¢

-4,78¢

-7,308

2 =

Central Macedonia

-0,10¢

-0,41¢

-1,82¢

-2,322

3 =

Crete

-0,25¢

0,35¢

-0,40¢

-0,294

4 =

West Macedonia

0,25¢

0,31¢

-0,30¢

0,255

5 =

North Aegean

0,27¢

0,25¢

0,16¢

0,671

6 =

Attica

0,53¢

0,98¢

-0,60¢

0,904

7 =

Thessaly

-0,02¢

0,20¢

0,81¢

0,994

8 =

Central Greece

0,42¢

0,47¢

0,14¢

1,022

9 =

Peloponnese

0,59¢

0,37¢

0,10¢

1,063

10 =

East Macedonia and Thrace

-0,13¢

-0,45¢

1,73¢

1,153

11 =
Ionian Islands
-0,64¢
-0,56¢
2,41¢
1,207
12 =
Western Greece
0,60¢
0,49¢
2,48¢
3,569
13 =
Epirus
0,68¢
1,60¢
5,54¢
7,817

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.