Класация по области за 18 август 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

South Aegean

-1,84¢

-1,77¢

-3,30¢

-6,906

2 +4

Crete

-2,08¢

-1,14¢

-0,36¢

-3,577

3 =

Central Macedonia

-0,20¢

-0,17¢

-1,11¢

-1,488

4 +1

North Aegean

-0,04¢

-0,53¢

0,37¢

-0,201

5 -3

Attica

0,46¢

0,68¢

-1,14¢

-0,007

6 +1

West Macedonia

0,42¢

0,30¢

-0,53¢

0,188

7 +3

Peloponnese

0,89¢

0,50¢

-1,00¢

0,399

8 -4

Ionian Islands

-0,72¢

-0,64¢

1,95¢

0,587

9 -1

Thessaly

0,09¢

-0,08¢

0,87¢

0,875

10 -1

Central Greece

1,09¢

0,61¢

-0,54¢

1,160

11 =
East Macedonia and Thrace
-0,54¢
0,10¢
1,94¢
1,507
12 =
Western Greece
0,75¢
0,44¢
1,92¢
3,110
13 =
Epirus
0,70¢
1,50¢
4,29¢
6,496

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.