Класация по области за 24 октомври 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,34¢

-2,85¢

-2,76¢

-8,954

2 =

Central Macedonia

-1,59¢

-1,17¢

-0,66¢

-3,418

3 =

Thessaly

-0,32¢

-0,26¢

-0,62¢

-1,193

4 =

Epirus

-0,66¢

0,22¢

0,07¢

-0,370

5 =

East Macedonia and Thrace

-0,23¢

-0,06¢

0,11¢

-0,185

6 =

West Macedonia

-0,12¢

0,61¢

-0,50¢

-0,010

7 =

Peloponnese

0,05¢

-0,03¢

1,15¢

1,174

8 =

Central Greece

-0,09¢

0,31¢

1,18¢

1,390

9 =

Western Greece

0,22¢

0,30¢

1,06¢

1,582

10 =

Ionian Islands

2,46¢

1,77¢

3,28¢

7,509

11 =
North Aegean
3,44¢
1,16¢
5,43¢
10,038
12 =
Crete
3,50¢
2,65¢
5,22¢
11,374
13 =
South Aegean
8,16¢
5,75¢
4,48¢
18,394

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.