Класация по области за 25 октомври 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,37¢

-3,01¢

-2,88¢

-9,258

2 =

Central Macedonia

-1,53¢

-1,24¢

-0,63¢

-3,399

3 =

Thessaly

-0,25¢

-0,32¢

-0,64¢

-1,210

4 +1

East Macedonia and Thrace

-0,34¢

-0,11¢

0,14¢

-0,310

5 -1

Epirus

-0,52¢

0,16¢

0,07¢

-0,287

6 =

West Macedonia

0,01¢

0,61¢

-0,42¢

0,205

7 =

Peloponnese

0,07¢

-0,11¢

1,26¢

1,222

8 =

Central Greece

-0,03¢

0,25¢

1,23¢

1,457

9 =

Western Greece

0,28¢

0,20¢

1,08¢

1,558

10 =

Ionian Islands

2,58¢

1,74¢

3,35¢

7,665

11 =
North Aegean
3,60¢
1,16¢
5,44¢
10,206
12 =
Crete
3,46¢
2,45¢
5,18¢
11,093
13 =
South Aegean
8,14¢
5,65¢
4,52¢
18,306

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.