Класация по области за 6 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-4,06¢

-3,54¢

-4,45¢

-12,061

2 =

Central Macedonia

-2,26¢

-1,81¢

-0,91¢

-4,977

3 =

Thessaly

-0,53¢

-0,15¢

-1,23¢

-1,908

4 =

West Macedonia

-0,99¢

0,25¢

-0,51¢

-1,252

5 =

Peloponnese

-0,47¢

-0,07¢

-0,15¢

-0,697

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,91¢

-0,49¢

1,16¢

-0,241

7 =

Central Greece

-0,48¢

-0,05¢

1,37¢

0,844

8 =

Epirus

0,19¢

0,67¢

0,59¢

1,456

9 =

Western Greece

0,46¢

0,27¢

1,97¢

2,694

10 =

Ionian Islands

3,58¢

2,82¢

3,89¢

10,291

11 =
Crete
4,34¢
3,13¢
6,67¢
14,134
12 =
North Aegean
8,04¢
4,53¢
8,48¢
21,047
13 =
South Aegean
10,60¢
7,57¢
9,01¢
27,180

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.