Класация по области за 7 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,99¢

-3,68¢

-4,37¢

-12,038

2 =

Central Macedonia

-2,19¢

-1,73¢

-0,87¢

-4,790

3 =

Thessaly

-0,57¢

-0,18¢

-1,32¢

-2,069

4 =

West Macedonia

-1,05¢

0,09¢

-0,53¢

-1,495

5 =

Peloponnese

-0,33¢

-0,09¢

-0,09¢

-0,512

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,84¢

-0,34¢

1,29¢

0,111

7 =

Central Greece

-0,39¢

-0,11¢

1,39¢

0,884

8 =

Epirus

-0,07¢

0,63¢

0,46¢

1,018

9 =

Western Greece

0,71¢

0,41¢

2,18¢

3,300

10 =

Ionian Islands

3,78¢

3,05¢

4,10¢

10,931

11 =
Crete
4,32¢
2,87¢
6,73¢
13,923
12 =
North Aegean
8,26¢
4,86¢
8,64¢
21,759
13 =
South Aegean
10,82¢
7,86¢
9,17¢
27,853

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.