Класация по области за 8 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-4,02¢

-3,87¢

-4,33¢

-12,219

2 =

Central Macedonia

-2,12¢

-1,66¢

-0,85¢

-4,635

3 =

Thessaly

-0,50¢

-0,08¢

-1,33¢

-1,917

4 =

West Macedonia

-1,06¢

0,09¢

-0,49¢

-1,469

5 =

Peloponnese

-0,45¢

-0,31¢

-0,27¢

-1,027

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,79¢

-0,29¢

1,28¢

0,204

7 +1

Epirus

-0,02¢

0,56¢

0,44¢

0,983

8 -1

Central Greece

-0,30¢

-0,02¢

1,42¢

1,097

9 =

Western Greece

0,66¢

0,33¢

2,04¢

3,033

10 =

Ionian Islands

3,86¢

3,11¢

4,14¢

11,107

11 =
Crete
4,25¢
2,75¢
6,72¢
13,713
12 =
North Aegean
8,40¢
4,91¢
8,66¢
21,963
13 =
South Aegean
10,88¢
7,90¢
9,21¢
27,983

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.