Класация по области за 17 февруари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,72¢

-2,67¢

-2,70¢

-8,085

2 =

Central Macedonia

-1,38¢

-1,17¢

-0,72¢

-3,270

3 =

Thessaly

-0,30¢

-0,04¢

-0,78¢

-1,120

4 +1

Peloponnese

-0,28¢

-0,53¢

0,09¢

-0,718

5 +1

East Macedonia and Thrace

-0,59¢

-0,42¢

0,59¢

-0,416

6 -2

West Macedonia

-0,43¢

0,56¢

0,25¢

0,383

7 =

Epirus

-0,24¢

0,49¢

0,68¢

0,931

8 =

Central Greece

-0,05¢

0,14¢

0,87¢

0,966

9 =

Western Greece

0,18¢

-0,05¢

0,92¢

1,049

10 =

Ionian Islands

2,44¢

2,13¢

5,26¢

9,831

11 =
Crete
2,76¢
2,26¢
6,30¢
11,316
12 =
North Aegean
7,37¢
5,54¢
7,44¢
20,354
13 =
South Aegean
9,09¢
6,49¢
9,75¢
25,335

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.