Класация по области за 19 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,37¢

-2,62¢

-2,18¢

-7,160

2 =

Central Macedonia

-1,30¢

-1,03¢

-0,79¢

-3,119

3 =

Thessaly

-0,46¢

-0,18¢

-0,33¢

-0,978

4 +1

Epirus

-0,77¢

0,47¢

-0,55¢

-0,851

5 -1

East Macedonia and Thrace

-0,43¢

-0,28¢

-0,02¢

-0,734

6 =

West Macedonia

-0,59¢

0,45¢

-0,34¢

-0,474

7 =

Central Greece

-0,22¢

0,01¢

0,62¢

0,402

8 =

Peloponnese

-0,06¢

-0,20¢

0,76¢

0,504

9 =

Western Greece

0,20¢

0,13¢

0,62¢

0,947

10 =

Ionian Islands

1,81¢

1,86¢

4,17¢

7,845

11 =
Crete
2,79¢
2,48¢
5,19¢
10,463
12 =
North Aegean
5,14¢
4,80¢
8,65¢
18,588
13 =
South Aegean
8,56¢
6,82¢
9,09¢
24,473

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.