Класация по области за 21 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,81¢

-2,56¢

-2,69¢

-8,056

2 =

Central Macedonia

-1,11¢

-1,23¢

-0,63¢

-2,967

3 =

Thessaly

-0,33¢

-0,29¢

-0,40¢

-1,013

4 =

West Macedonia

-0,41¢

0,11¢

-0,12¢

-0,417

5 +1

East Macedonia and Thrace

-0,24¢

-0,24¢

0,45¢

-0,035

6 -1

Epirus

-0,30¢

0,42¢

-0,08¢

0,040

7 =

Peloponnese

0,15¢

-0,20¢

0,49¢

0,443

8 =

Central Greece

0,33¢

0,21¢

0,93¢

1,471

9 =

Western Greece

0,57¢

0,31¢

0,96¢

1,843

10 =

Ionian Islands

1,89¢

1,98¢

4,93¢

8,806

11 =
Crete
2,77¢
2,45¢
4,27¢
9,493
12 =
North Aegean
4,71¢
4,91¢
6,59¢
16,211
13 =
South Aegean
7,34¢
5,45¢
9,11¢
21,901

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.