Класация по области за 19 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,68¢

-2,64¢

-2,75¢

-8,059

2 =

Central Macedonia

-1,42¢

-1,34¢

-1,02¢

-3,773

3 =

Thessaly

-0,46¢

-0,33¢

-0,83¢

-1,619

4 =

Peloponnese

-0,08¢

-0,41¢

-0,44¢

-0,931

5 =

West Macedonia

-0,59¢

-0,04¢

0,05¢

-0,579

6 =

Epirus

-0,63¢

0,26¢

0,53¢

0,159

7 =

Central Greece

-0,08¢

0,16¢

0,43¢

0,511

8 =

East Macedonia and Thrace

-0,07¢

-0,06¢

1,34¢

1,204

9 =

Western Greece

0,32¢

0,31¢

1,17¢

1,804

10 =

Ionian Islands

1,89¢

1,83¢

3,71¢

7,425

11 =
Crete
2,76¢
2,76¢
5,35¢
10,870
12 =
North Aegean
4,55¢
5,10¢
7,64¢
17,291
13 =
South Aegean
6,92¢
5,74¢
5,11¢
17,761

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.