Класация по области за 14 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,79¢

-2,63¢

-2,69¢

-8,108

2 =

Central Macedonia

-1,29¢

-1,26¢

-1,19¢

-3,736

3 +2

Peloponnese

-0,14¢

-0,43¢

-1,04¢

-1,616

4 -1

Thessaly

-0,30¢

-0,41¢

-0,81¢

-1,515

5 -1

West Macedonia

-0,67¢

-0,18¢

-0,12¢

-0,965

6 =

Central Greece

-0,35¢

0,14¢

0,28¢

0,064

7 =

Epirus

-0,35¢

0,25¢

0,30¢

0,197

8 =

East Macedonia and Thrace

-0,00¢

0,07¢

1,47¢

1,536

9 =

Western Greece

0,26¢

0,28¢

1,43¢

1,958

10 =

Ionian Islands

2,42¢

2,03¢

5,09¢

9,538

11 =
Crete
2,94¢
2,67¢
5,29¢
10,896
12 =
North Aegean
5,02¢
5,06¢
7,01¢
17,091
13 =
South Aegean
6,91¢
5,62¢
7,03¢
19,561

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.