Класация по области за 19 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,59¢

-2,55¢

-2,42¢

-7,556

2 =

Central Macedonia

-1,46¢

-1,40¢

-1,19¢

-4,056

3 =

West Macedonia

-1,28¢

-0,60¢

-0,53¢

-2,407

4 +1

Thessaly

-0,40¢

-0,42¢

-0,82¢

-1,644

5 -1

Peloponnese

-0,10¢

-0,45¢

-0,95¢

-1,495

6 =

Central Greece

-0,35¢

0,23¢

0,05¢

-0,066

7 =

Epirus

-0,55¢

0,19¢

0,65¢

0,302

8 =

East Macedonia and Thrace

-0,13¢

-0,24¢

1,71¢

1,342

9 =

Western Greece

0,29¢

0,30¢

1,67¢

2,252

10 =

Ionian Islands

2,31¢

1,97¢

2,75¢

7,036

11 =
Crete
2,85¢
2,47¢
4,76¢
10,081
12 =
North Aegean
5,43¢
5,41¢
7,24¢
18,086
13 =
South Aegean
6,73¢
5,46¢
7,28¢
19,478

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.