Класация по области за 20 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,61¢

-2,62¢

-2,33¢

-7,552

2 =

Central Macedonia

-1,37¢

-1,35¢

-1,18¢

-3,897

3 =

West Macedonia

-1,21¢

-0,53¢

-0,53¢

-2,268

4 =

Thessaly

-0,31¢

-0,43¢

-0,81¢

-1,556

5 =

Peloponnese

-0,07¢

-0,43¢

-1,01¢

-1,510

6 =

Central Greece

-0,21¢

0,16¢

0,06¢

0,015

7 =

Epirus

-0,50¢

0,17¢

0,72¢

0,387

8 =

East Macedonia and Thrace

-0,11¢

-0,14¢

1,76¢

1,507

9 =

Western Greece

0,37¢

0,29¢

1,74¢

2,396

10 =

Ionian Islands

2,40¢

2,01¢

2,84¢

7,250

11 =
Crete
2,97¢
2,47¢
4,76¢
10,205
12 =
North Aegean
5,60¢
5,50¢
7,29¢
18,389
13 =
South Aegean
6,86¢
5,54¢
7,36¢
19,765

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.