Класация по области за 11 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,94¢

-2,66¢

-2,41¢

-8,017

2 =

Central Macedonia

-1,43¢

-1,32¢

-1,14¢

-3,898

3 =

Peloponnese

-0,47¢

-0,66¢

-0,96¢

-2,084

4 =

Thessaly

-0,26¢

-0,49¢

-1,19¢

-1,935

5 =

West Macedonia

-1,09¢

-0,46¢

-0,28¢

-1,823

6 =

Epirus

-0,79¢

0,04¢

-0,71¢

-1,458

7 =

Central Greece

-0,27¢

0,10¢

0,32¢

0,141

8 =

East Macedonia and Thrace

-0,02¢

-0,06¢

1,51¢

1,428

9 =

Western Greece

0,19¢

0,23¢

1,74¢

2,165

10 =

Ionian Islands

2,36¢

1,80¢

3,21¢

7,375

11 =
Crete
3,22¢
2,65¢
5,96¢
11,840
12 =
North Aegean
6,35¢
5,75¢
7,86¢
19,957
13 =
South Aegean
7,32¢
5,59¢
7,66¢
20,569

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.