Класация по области за 12 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,93¢

-2,58¢

-2,40¢

-7,920

2 =

Central Macedonia

-1,43¢

-1,25¢

-1,18¢

-3,856

3 =

Peloponnese

-0,47¢

-0,55¢

-0,94¢

-1,962

4 +1

West Macedonia

-1,10¢

-0,45¢

-0,37¢

-1,920

5 -1

Thessaly

-0,23¢

-0,48¢

-1,14¢

-1,856

6 =

Epirus

-0,79¢

0,09¢

-0,68¢

-1,389

7 =

Central Greece

-0,29¢

0,15¢

0,22¢

0,077

8 =

East Macedonia and Thrace

-0,02¢

-0,06¢

1,48¢

1,405

9 =

Western Greece

0,06¢

0,28¢

1,60¢

1,942

10 =

Ionian Islands

2,41¢

1,79¢

3,21¢

7,417

11 =
Crete
3,16¢
2,62¢
6,17¢
11,954
12 =
North Aegean
6,49¢
5,81¢
7,86¢
20,157
13 =
South Aegean
7,33¢
5,67¢
7,63¢
20,629

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.