Класация по области за 9 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,05¢

-2,87¢

-2,12¢

-8,038

2 =

Central Macedonia

-1,41¢

-1,18¢

-1,16¢

-3,759

3 =

Thessaly

-0,53¢

-0,61¢

-1,20¢

-2,336

4 =

Peloponnese

-0,25¢

-0,43¢

-0,65¢

-1,328

5 =

Epirus

-0,63¢

0,25¢

-0,59¢

-0,976

6 =

West Macedonia

-0,70¢

0,22¢

-0,09¢

-0,574

7 =

Central Greece

-0,25¢

0,38¢

0,58¢

0,712

8 =

Western Greece

0,05¢

0,23¢

1,23¢

1,507

9 =

East Macedonia and Thrace

0,03¢

0,01¢

1,48¢

1,520

10 =

Ionian Islands

2,58¢

1,91¢

4,61¢

9,098

11 =
Crete
2,90¢
2,58¢
4,98¢
10,450
12 =
North Aegean
5,82¢
4,98¢
7,76¢
18,566
13 =
South Aegean
7,67¢
5,86¢
7,38¢
20,904

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.