Класация по области за 8 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,89¢

-2,75¢

-2,19¢

-7,829

2 =

Central Macedonia

-1,44¢

-1,20¢

-0,85¢

-3,485

3 =

Thessaly

-0,56¢

-0,66¢

-1,10¢

-2,323

4 +1

West Macedonia

-0,63¢

0,21¢

-0,30¢

-0,716

5 -1

Epirus

-0,36¢

0,32¢

-0,63¢

-0,664

6 =

Peloponnese

-0,29¢

-0,48¢

0,37¢

-0,400

7 =

Central Greece

-0,43¢

0,18¢

0,57¢

0,322

8 =

East Macedonia and Thrace

0,29¢

-0,08¢

0,81¢

1,009

9 =

Western Greece

0,08¢

0,32¢

1,13¢

1,529

10 =

Ionian Islands

2,63¢

1,91¢

4,62¢

9,164

11 =
Crete
2,80¢
2,23¢
4,49¢
9,519
12 =
North Aegean
6,57¢
4,98¢
6,80¢
18,353
13 =
South Aegean
6,92¢
5,35¢
6,63¢
18,902

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.