Класация по области за 9 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,92¢

-2,65¢

-2,11¢

-7,671

2 =

Central Macedonia

-1,44¢

-1,20¢

-0,85¢

-3,495

3 =

Thessaly

-0,51¢

-0,65¢

-0,99¢

-2,147

4 +1

Epirus

-0,42¢

0,24¢

-0,53¢

-0,712

5 -1

West Macedonia

-0,67¢

0,28¢

-0,30¢

-0,688

6 =

Peloponnese

-0,31¢

-0,43¢

0,51¢

-0,233

7 =

Central Greece

-0,43¢

0,08¢

0,64¢

0,291

8 =

East Macedonia and Thrace

0,21¢

-0,09¢

0,77¢

0,891

9 =

Western Greece

0,04¢

0,29¢

1,18¢

1,499

10 =

Ionian Islands

2,57¢

1,86¢

4,98¢

9,411

11 =
Crete
2,71¢
2,23¢
4,51¢
9,454
12 =
North Aegean
6,48¢
5,06¢
6,83¢
18,370
13 =
South Aegean
7,09¢
5,44¢
6,66¢
19,192

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.