Класация по области за 4 декември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,68¢

-2,70¢

-2,21¢

-7,588

2 =

Central Macedonia

-1,14¢

-1,08¢

-0,75¢

-2,973

3 =

Thessaly

-0,62¢

-0,81¢

-1,00¢

-2,430

4 =

Epirus

-0,65¢

0,10¢

-0,55¢

-1,097

5 =

West Macedonia

-0,34¢

0,25¢

-0,34¢

-0,425

6 =

Peloponnese

-0,06¢

-0,29¢

0,49¢

0,141

7 =

Central Greece

-0,18¢

0,24¢

0,83¢

0,888

8 =

East Macedonia and Thrace

0,31¢

0,00¢

0,63¢

0,944

9 =

Western Greece

0,16¢

0,30¢

1,02¢

1,481

10 =

Crete

2,69¢

2,34¢

4,27¢

9,300

11 =
Ionian Islands
2,28¢
1,68¢
6,05¢
10,004
12 +1
North Aegean
5,39¢
4,83¢
6,54¢
16,765
13 -1
South Aegean
6,17¢
4,89¢
6,28¢
17,342

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.