Класация по области за 5 декември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,68¢

-2,69¢

-2,30¢

-7,677

2 =

Central Macedonia

-1,12¢

-1,05¢

-0,81¢

-2,979

3 =

Thessaly

-0,59¢

-0,75¢

-1,06¢

-2,406

4 =

Epirus

-0,57¢

0,12¢

-0,46¢

-0,914

5 =

West Macedonia

-0,33¢

0,25¢

-0,40¢

-0,472

6 =

Peloponnese

-0,11¢

-0,35¢

0,44¢

-0,022

7 +1

East Macedonia and Thrace

0,30¢

0,00¢

0,58¢

0,883

8 -1

Central Greece

-0,13¢

0,37¢

0,79¢

1,024

9 =

Western Greece

0,20¢

0,31¢

1,15¢

1,656

10 =

Crete

2,60¢

2,26¢

4,23¢

9,085

11 =
Ionian Islands
2,32¢
1,68¢
5,99¢
9,988
12 =
North Aegean
5,44¢
4,93¢
6,50¢
16,867
13 =
South Aegean
6,18¢
4,89¢
6,22¢
17,279

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.