Класация по области за 11 декември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,75¢

-2,65¢

-2,26¢

-7,660

2 =

Central Macedonia

-1,18¢

-0,98¢

-0,79¢

-2,952

3 =

Thessaly

-0,57¢

-0,66¢

-1,10¢

-2,330

4 =

Epirus

-0,59¢

0,10¢

-0,48¢

-0,978

5 =

West Macedonia

-0,32¢

0,25¢

-0,40¢

-0,468

6 =

Peloponnese

-0,09¢

-0,30¢

0,42¢

0,035

7 =

East Macedonia and Thrace

0,30¢

0,06¢

0,60¢

0,966

8 =

Central Greece

-0,16¢

0,41¢

0,84¢

1,088

9 =

Western Greece

0,11¢

0,40¢

0,95¢

1,457

10 =

Crete

2,52¢

2,33¢

4,18¢

9,032

11 =
Ionian Islands
2,32¢
1,71¢
5,90¢
9,932
12 =
North Aegean
5,59¢
4,92¢
6,44¢
16,948
13 =
South Aegean
6,46¢
5,10¢
7,45¢
19,006

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.