Класация по области за 14 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,47¢

-2,52¢

-2,11¢

-7,103

2 =

Central Macedonia

-1,05¢

-0,97¢

-0,53¢

-2,545

3 =

Thessaly

-0,40¢

-0,45¢

-1,06¢

-1,910

4 =

Epirus

-0,71¢

0,18¢

-0,62¢

-1,152

5 =

Peloponnese

-0,21¢

-0,37¢

0,18¢

-0,401

6 =

West Macedonia

-0,23¢

0,33¢

-0,07¢

0,024

7 +1

East Macedonia and Thrace

0,22¢

0,05¢

0,76¢

1,035

8 -1

Central Greece

-0,02¢

0,39¢

0,72¢

1,089

9 =

Western Greece

-0,01¢

0,28¢

0,88¢

1,141

10 =

Ionian Islands

2,09¢

1,66¢

3,68¢

7,431

11 =
Crete
2,45¢
2,18¢
4,03¢
8,653
12 =
South Aegean
5,60¢
4,43¢
4,28¢
14,314
13 =
North Aegean
5,52¢
4,63¢
6,43¢
16,575

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.