Класация по области за 20 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,69¢

-2,82¢

-2,15¢

-7,652

2 =

Central Macedonia

-1,13¢

-1,09¢

-0,55¢

-2,776

3 =

Thessaly

-0,45¢

-0,34¢

-1,10¢

-1,899

4 =

Epirus

-0,65¢

0,20¢

-0,47¢

-0,924

5 =

Peloponnese

-0,17¢

-0,39¢

0,27¢

-0,295

6 =

West Macedonia

-0,32¢

0,40¢

-0,09¢

-0,005

7 =

East Macedonia and Thrace

0,08¢

0,04¢

0,62¢

0,742

8 =

Central Greece

-0,08¢

0,36¢

0,72¢

1,002

9 =

Western Greece

0,06¢

0,21¢

0,80¢

1,067

10 =

Ionian Islands

2,15¢

1,84¢

3,69¢

7,682

11 =
Crete
2,56¢
2,27¢
4,18¢
9,011
12 =
North Aegean
5,42¢
4,65¢
6,38¢
16,450
13 =
South Aegean
6,55¢
5,12¢
5,57¢
17,233

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.