Класация по области за 25 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,83¢

-3,02¢

-2,23¢

-8,085

2 =

Central Macedonia

-1,19¢

-1,02¢

-0,50¢

-2,712

3 =

Thessaly

-0,43¢

-0,47¢

-1,07¢

-1,966

4 =

Epirus

-0,75¢

0,11¢

-0,46¢

-1,101

5 =

Peloponnese

-0,18¢

-0,52¢

0,26¢

-0,449

6 =

West Macedonia

-0,40¢

0,35¢

-0,08¢

-0,124

7 =

East Macedonia and Thrace

0,07¢

0,14¢

0,59¢

0,800

8 =

Central Greece

-0,07¢

0,24¢

0,71¢

0,886

9 =

Western Greece

0,07¢

0,19¢

0,75¢

1,005

10 =

Ionian Islands

2,25¢

2,05¢

3,64¢

7,936

11 =
Crete
2,43¢
2,28¢
4,27¢
8,980
12 =
North Aegean
5,43¢
5,10¢
6,64¢
17,169
13 =
South Aegean
6,84¢
5,56¢
7,19¢
19,589

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.