Класация по области за 14 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,99¢

-3,09¢

-2,21¢

-8,298

2 =

Central Macedonia

-1,30¢

-1,42¢

-0,43¢

-3,154

3 =

Thessaly

-0,32¢

-0,50¢

-0,99¢

-1,812

4 =

Epirus

-0,83¢

0,16¢

-0,60¢

-1,263

5 =

West Macedonia

-0,75¢

-0,39¢

0,20¢

-0,942

6 =

Peloponnese

-0,11¢

-0,48¢

0,44¢

-0,144

7 =

East Macedonia and Thrace

-0,26¢

-0,13¢

0,58¢

0,185

8 =

Central Greece

-0,05¢

0,10¢

0,66¢

0,712

9 =

Western Greece

0,41¢

0,44¢

0,70¢

1,558

10 =

Crete

2,82¢

2,77¢

3,84¢

9,427

11 =
Ionian Islands
2,54¢
2,69¢
4,33¢
9,558
12 =
North Aegean
6,01¢
7,31¢
5,54¢
18,861
13 =
South Aegean
7,45¢
6,62¢
7,27¢
21,336

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.