Класация по области за 30 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,72¢

-2,47¢

-3,32¢

-9,505

2 =

Central Macedonia

-2,19¢

-1,78¢

-0,65¢

-4,617

3 +3

Peloponnese

-0,85¢

-1,27¢

-0,53¢

-2,638

4 +1

West Macedonia

-1,44¢

-0,63¢

-0,52¢

-2,585

5 -2

Epirus

-0,78¢

-0,24¢

-1,50¢

-2,516

6 -2

Thessaly

-0,37¢

-0,66¢

-1,31¢

-2,339

7 =

East Macedonia and Thrace

-0,28¢

-1,12¢

1,03¢

-0,375

8 =

Central Greece

0,09¢

-0,30¢

0,72¢

0,502

9 =

Western Greece

0,00¢

-0,29¢

1,92¢

1,634

10 =

Ionian Islands

3,42¢

3,27¢

4,69¢

11,385

11 =
Crete
4,40¢
3,40¢
6,25¢
14,047
12 =
South Aegean
9,44¢
8,50¢
6,01¢
23,940
13 =
North Aegean
8,55¢
10,58¢
7,84¢
26,970

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.