Класация по области за 31 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-3,64¢

-2,49¢

-3,32¢

-9,442

2 =

Central Macedonia

-2,15¢

-1,71¢

-0,71¢

-4,563

3 =

Peloponnese

-0,99¢

-1,44¢

-0,54¢

-2,972

4 =

West Macedonia

-1,49¢

-0,84¢

-0,54¢

-2,874

5 =

Epirus

-0,91¢

-0,28¢

-1,48¢

-2,677

6 =

Thessaly

-0,50¢

-0,73¢

-1,38¢

-2,617

7 =

East Macedonia and Thrace

-0,39¢

-1,02¢

1,04¢

-0,366

8 =

Central Greece

-0,07¢

-0,30¢

0,88¢

0,510

9 =

Western Greece

0,18¢

-0,12¢

2,04¢

2,096

10 =

Ionian Islands

3,42¢

3,39¢

4,65¢

11,457

11 =
Crete
4,57¢
3,59¢
6,32¢
14,489
12 =
South Aegean
8,60¢
7,70¢
7,73¢
24,034
13 =
North Aegean
8,03¢
10,04¢
6,33¢
24,402

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.