Класация по области за 9 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,79¢

-2,12¢

-2,95¢

-7,858

2 =

Thessaly

-0,93¢

-1,05¢

-2,06¢

-4,039

3 +2

Central Macedonia

-1,79¢

-1,59¢

-0,34¢

-3,716

4 -1

West Macedonia

-1,22¢

-0,87¢

-1,46¢

-3,554

5 -1

Epirus

-1,00¢

-0,79¢

-1,45¢

-3,237

6 =

Peloponnese

-0,71¢

-1,52¢

-0,21¢

-2,436

7 =

East Macedonia and Thrace

-1,17¢

-0,91¢

0,06¢

-2,009

8 =

Western Greece

-0,70¢

-0,88¢

1,74¢

0,162

9 =

Central Greece

-0,03¢

-0,62¢

0,96¢

0,313

10 =

Ionian Islands

3,33¢

3,05¢

4,95¢

11,328

11 =
Crete
5,17¢
4,21¢
6,72¢
16,097
12 =
North Aegean
7,55¢
9,11¢
6,95¢
23,610
13 =
South Aegean
9,49¢
8,26¢
8,63¢
26,388

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.