Класация по области за 23 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

0,43¢

-3,55¢

-9,94¢

-13,061

2 +1

Central Macedonia

0,23¢

-2,31¢

-6,69¢

-8,768

3 -1

West Macedonia

1,41¢

-1,87¢

-4,14¢

-4,601

4 +7

East Macedonia and Thrace

0,13¢

-0,01¢

-4,41¢

-4,282

5 -1

Thessaly

0,29¢

-1,49¢

-2,39¢

-3,592

6 +3

South Aegean

0,42¢

2,94¢

-0,73¢

2,638

7 -1

Epirus

-1,39¢

-0,02¢

7,77¢

6,360

8 -1

Central Greece

1,30¢

1,10¢

6,59¢

8,994

9 +1

Ionian Islands

-1,20¢

2,99¢

7,94¢

9,730

10 +2

North Aegean

-2,80¢

8,62¢

4,37¢

10,195

11 -6
Western Greece
-1,29¢
1,81¢
10,24¢
10,758
12 +1
Crete
0,39¢
4,17¢
8,21¢
12,767
13 -5
Peloponnese
-0,63¢
1,30¢
18,73¢
19,391

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.