Класация по области за 29 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

0,53¢

-4,46¢

-18,00¢

-21,938

2 =

Peloponnese

0,37¢

-1,66¢

-3,26¢

-4,542

3 +2

Western Greece

0,78¢

-1,59¢

-2,46¢

-3,269

4 -1

Thessaly

0,67¢

-0,76¢

1,04¢

0,941

5 -1

Central Macedonia

-0,34¢

0,28¢

2,46¢

2,401

6 =

Central Greece

-1,19¢

2,20¢

2,07¢

3,080

7 =

Crete

0,61¢

1,90¢

4,65¢

7,160

8 +2

South Aegean

5,17¢

3,42¢

0,14¢

8,732

9 =

Ionian Islands

0,80¢

1,56¢

7,73¢

10,095

10 +1

Epirus

0,32¢

2,10¢

8,80¢

11,213

11 -3
East Macedonia and Thrace
-1,11¢
2,33¢
11,94¢
13,158
12 =
West Macedonia
-4,36¢
1,71¢
17,98¢
15,338
13 =
North Aegean
-1,02¢
8,17¢
9,30¢
16,449

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.