Класация по области за 16 юли 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,59¢

-2,47¢

-2,75¢

-7,814

2 =

Central Macedonia

-1,28¢

-1,27¢

-0,52¢

-3,068

3 +1

Thessaly

-0,20¢

-0,54¢

-1,08¢

-1,815

4 -1

West Macedonia

-0,54¢

-0,24¢

-0,99¢

-1,772

5 =

Epirus

-0,49¢

-0,20¢

-0,82¢

-1,509

6 =

Peloponnese

-0,10¢

-0,84¢

0,77¢

-0,178

7 =

East Macedonia and Thrace

-0,30¢

-0,28¢

0,86¢

0,284

8 =

Central Greece

0,25¢

0,09¢

0,48¢

0,823

9 =

Western Greece

0,41¢

0,06¢

1,39¢

1,855

10 =

Ionian Islands

1,73¢

1,99¢

4,37¢

8,090

11 =
Crete
2,28¢
2,33¢
5,13¢
9,742
12 =
North Aegean
3,02¢
6,17¢
4,87¢
14,056
13 =
South Aegean
7,65¢
6,62¢
9,05¢
23,327

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.