Класация по области за 1 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,19¢

-2,29¢

-2,41¢

-6,881

2 =

Central Macedonia

-1,19¢

-1,21¢

-0,57¢

-2,971

3 =

West Macedonia

-0,56¢

-0,35¢

-1,07¢

-1,977

4 =

Thessaly

-0,09¢

-0,46¢

-0,95¢

-1,492

5 =

Epirus

-0,32¢

0,06¢

-1,20¢

-1,460

6 =

Peloponnese

-0,04¢

-0,69¢

0,53¢

-0,195

7 =

East Macedonia and Thrace

-0,16¢

-0,19¢

0,70¢

0,348

8 =

Central Greece

0,13¢

0,13¢

0,42¢

0,671

9 =

Western Greece

0,23¢

0,04¢

1,12¢

1,393

10 =

Ionian Islands

1,74¢

1,91¢

3,53¢

7,190

11 =
Crete
2,07¢
1,93¢
4,86¢
8,858
12 =
North Aegean
2,90¢
5,44¢
5,29¢
13,624
13 =
South Aegean
6,49¢
5,63¢
8,65¢
20,766

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.