Класация по области за 22 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,49¢

-2,51¢

-2,46¢

-7,458

2 =

Central Macedonia

-1,29¢

-1,36¢

-0,59¢

-3,238

3 =

West Macedonia

-0,59¢

-0,52¢

-0,82¢

-1,921

4 =

Thessaly

-0,36¢

-0,39¢

-0,52¢

-1,269

5 =

Epirus

-0,39¢

-0,18¢

0,12¢

-0,444

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,16¢

-0,22¢

0,38¢

-0,004

7 =

Peloponnese

-0,08¢

-0,56¢

0,73¢

0,084

8 =

Western Greece

0,28¢

0,22¢

0,62¢

1,125

9 =

Central Greece

0,46¢

0,48¢

0,83¢

1,767

10 =

Ionian Islands

2,32¢

2,14¢

3,47¢

7,939

11 =
Crete
2,42¢
2,04¢
4,66¢
9,117
12 =
North Aegean
3,69¢
6,72¢
5,15¢
15,561
13 =
South Aegean
6,18¢
5,53¢
5,04¢
16,748

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.