Класация по области за 24 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-1,59¢

-3,50¢

-2,72¢

-7,812

2 =

Epirus

-1,97¢

-0,82¢

0,64¢

-2,149

3 =

West Macedonia

-3,56¢

1,77¢

-0,25¢

-2,042

4 =

Central Macedonia

-0,68¢

-0,94¢

-0,38¢

-2,002

5 =

Thessaly

-1,47¢

0,20¢

0,23¢

-1,048

6 =

Central Greece

-0,79¢

0,17¢

0,55¢

-0,066

7 =

East Macedonia and Thrace

1,08¢

0,20¢

0,11¢

1,381

8 =

Peloponnese

0,96¢

-0,23¢

1,02¢

1,745

9 +1

Western Greece

1,23¢

0,63¢

0,82¢

2,678

10 -1

Ionian Islands

0,36¢

0,92¢

2,91¢

4,183

11 =
North Aegean
-0,10¢
2,42¢
3,34¢
5,655
12 =
Crete
3,59¢
1,90¢
5,09¢
10,582
13 =
South Aegean
8,14¢
5,99¢
6,03¢
20,164

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.