Класация по области за 28 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-1,80¢

-3,42¢

-2,58¢

-7,793

2 +1

Epirus

-2,31¢

-0,88¢

0,55¢

-2,649

3 -1

Central Macedonia

-0,57¢

-1,05¢

-0,61¢

-2,230

4 +1

Thessaly

-0,83¢

0,33¢

-0,19¢

-0,689

5 -1

West Macedonia

-1,60¢

1,67¢

-0,61¢

-0,538

6 =

Central Greece

-0,87¢

0,08¢

0,53¢

-0,251

7 =

East Macedonia and Thrace

0,60¢

0,17¢

0,02¢

0,789

8 =

Peloponnese

0,73¢

-0,18¢

0,93¢

1,480

9 =

Western Greece

1,03¢

0,80¢

1,00¢

2,830

10 =

Ionian Islands

0,00¢

0,77¢

2,89¢

3,660

11 =
North Aegean
0,35¢
2,98¢
3,23¢
6,556
12 =
Crete
3,17¢
1,96¢
4,99¢
10,121
13 =
South Aegean
7,67¢
5,96¢
5,92¢
19,556

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.