Класация по области за 24 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,29¢

-2,50¢

-2,02¢

-6,807

2 =

Central Macedonia

-0,46¢

-0,51¢

-0,10¢

-1,076

3 =

Epirus

-0,48¢

-0,20¢

-0,09¢

-0,777

4 =

West Macedonia

-0,31¢

0,07¢

-0,27¢

-0,508

5 =

Thessaly

0,01¢

-0,02¢

-0,23¢

-0,247

6 =

East Macedonia and Thrace

0,12¢

0,18¢

0,64¢

0,939

7 =

Ionian Islands

0,57¢

0,55¢

0,49¢

1,614

8 +1

Central Greece

0,32¢

0,34¢

0,97¢

1,626

9 -1

Western Greece

0,49¢

0,63¢

0,60¢

1,718

10 =

North Aegean

0,66¢

0,74¢

0,47¢

1,863

11 =
Peloponnese
0,47¢
0,35¢
1,48¢
2,300
12 =
Crete
2,27¢
2,00¢
3,12¢
7,395
13 =
South Aegean
4,76¢
3,98¢
1,95¢
10,689

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.