Класация по области за 5 май 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,19¢

-2,35¢

-2,56¢

-7,100

2 =

Central Macedonia

-0,53¢

-0,61¢

-0,21¢

-1,345

3 =

Thessaly

-0,11¢

-0,08¢

-0,50¢

-0,692

4 =

West Macedonia

-0,05¢

0,06¢

0,48¢

0,482

5 =

East Macedonia and Thrace

-0,01¢

-0,03¢

0,55¢

0,507

6 =

Epirus

0,13¢

0,18¢

0,28¢

0,588

7 =

Western Greece

0,46¢

0,34¢

0,54¢

1,342

8 =

Central Greece

0,51¢

0,38¢

0,88¢

1,773

9 =

Peloponnese

0,41¢

0,17¢

1,30¢

1,884

10 =

North Aegean

1,51¢

1,30¢

1,53¢

4,341

11 =
Ionian Islands
1,33¢
1,25¢
3,31¢
5,892
12 =
Crete
1,93¢
1,64¢
2,63¢
6,203
13 =
South Aegean
3,39¢
3,04¢
2,27¢
8,693

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.