Класация по области за 23 юли 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,65¢

-2,65¢

-2,85¢

-8,153

2 =

Central Macedonia

-0,66¢

-0,53¢

-0,18¢

-1,362

3 =

Thessaly

-0,06¢

-0,08¢

-0,46¢

-0,596

4 =

Epirus

-0,09¢

0,03¢

-0,30¢

-0,364

5 =

West Macedonia

-0,28¢

0,36¢

-0,11¢

-0,027

6 =

East Macedonia and Thrace

-0,12¢

-0,01¢

0,89¢

0,757

7 =

Peloponnese

0,13¢

0,03¢

1,23¢

1,391

8 =

Western Greece

0,65¢

0,55¢

0,79¢

1,995

9 =

Central Greece

0,50¢

0,45¢

1,18¢

2,132

10 =

North Aegean

0,70¢

0,65¢

1,49¢

2,841

11 =
Ionian Islands
1,46¢
1,46¢
2,85¢
5,765
12 =
Crete
2,28¢
2,05¢
3,02¢
7,347
13 =
South Aegean
5,58¢
4,84¢
4,31¢
14,724

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.