Класация по области за 14 октомври 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,37¢

-2,43¢

-2,08¢

-6,881

2 =

Epirus

-0,52¢

-0,61¢

-0,73¢

-1,863

3 =

Central Macedonia

-0,80¢

-0,69¢

-0,21¢

-1,701

4 +1

West Macedonia

-0,38¢

0,03¢

-0,08¢

-0,428

5 +2

East Macedonia and Thrace

-0,02¢

-0,13¢

-0,08¢

-0,230

6 =

Thessaly

0,01¢

0,01¢

-0,21¢

-0,183

7 -3

North Aegean

-0,01¢

-0,86¢

0,99¢

0,120

8 =

Central Greece

0,21¢

0,14¢

0,51¢

0,855

9 =

Western Greece

0,80¢

0,85¢

1,36¢

3,014

10 +1

Peloponnese

0,38¢

0,45¢

2,31¢

3,134

11 -1
Ionian Islands
1,50¢
0,82¢
1,40¢
3,714
12 =
Crete
2,45¢
2,01¢
3,05¢
7,508
13 =
South Aegean
5,95¢
5,28¢
2,33¢
13,564

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.