Класация по области за 26 ноември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,85¢

-2,66¢

-3,04¢

-8,549

2 =

Central Macedonia

-0,63¢

-0,46¢

-0,14¢

-1,227

3 =

Thessaly

0,17¢

0,26¢

-0,15¢

0,271

4 =

Epirus

0,20¢

0,25¢

0,39¢

0,840

5 =

East Macedonia and Thrace

-0,09¢

0,06¢

1,07¢

1,032

6 =

West Macedonia

0,19¢

0,61¢

0,57¢

1,360

7 =

Western Greece

0,53¢

0,60¢

0,74¢

1,870

8 +1

Peloponnese

0,28¢

0,33¢

1,85¢

2,460

9 -1

Central Greece

0,62¢

0,56¢

1,30¢

2,483

10 =

North Aegean

1,03¢

0,50¢

1,15¢

2,675

11 =
Crete
1,88¢
1,58¢
2,50¢
5,957
12 =
Ionian Islands
2,03¢
1,76¢
2,39¢
6,184
13 =
South Aegean
4,33¢
3,82¢
1,65¢
9,792

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.