Класация по области за 14 януари 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,52¢

-2,73¢

-2,94¢

-8,188

2 =

Central Macedonia

-0,42¢

-0,30¢

-0,05¢

-0,770

3 =

Epirus

0,02¢

0,07¢

0,20¢

0,298

4 +1

Thessaly

0,34¢

0,37¢

-0,05¢

0,663

5 -1

East Macedonia and Thrace

0,20¢

0,15¢

1,12¢

1,463

6 =

Peloponnese

0,30¢

0,05¢

1,51¢

1,857

7 =

West Macedonia

0,29¢

0,80¢

0,83¢

1,925

8 =

Western Greece

0,64¢

0,53¢

0,90¢

2,068

9 =

Central Greece

0,82¢

0,74¢

1,35¢

2,899

10 =

North Aegean

1,16¢

1,00¢

1,50¢

3,664

11 =
Crete
1,66¢
1,32¢
1,85¢
4,824
12 =
Ionian Islands
1,50¢
1,19¢
2,53¢
5,218
13 =
South Aegean
2,93¢
2,83¢
2,20¢
7,964

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.