Класация по области за 18 януари 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Гърция

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Attica

-2,36¢

-2,34¢

-3,03¢

-7,738

2 =

Central Macedonia

-0,46¢

-0,32¢

-0,21¢

-0,992

3 =

Epirus

-0,02¢

0,21¢

0,05¢

0,246

4 =

Thessaly

0,37¢

0,38¢

-0,18¢

0,574

5 =

West Macedonia

0,11¢

0,62¢

0,45¢

1,177

6 +1

Western Greece

0,57¢

0,56¢

1,05¢

2,181

7 -1

Peloponnese

0,48¢

0,34¢

1,65¢

2,469

8 =

East Macedonia and Thrace

0,52¢

0,42¢

1,53¢

2,474

9 =

Central Greece

0,71¢

0,65¢

1,22¢

2,587

10 =

North Aegean

0,82¢

0,54¢

1,52¢

2,881

11 =
Ionian Islands
1,34¢
1,02¢
2,31¢
4,671
12 +1
South Aegean
2,43¢
2,44¢
2,01¢
6,885
13 -1
Crete
2,34¢
2,32¢
2,74¢
7,395

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.